تحقیق با عنوان ارائه مدل بهبود كيفيت خدمات در صنايع تكنولوژي اطلاعات با استفاده از QFD، منطق فازي و برنامه ریزی آرمانی(GP) در قالب فایل pdf و در حجم۹۳ صفحه.
چکیده:
در كشورهاي توسعه يافته همگام با رشد و پيشرفت سيستمها و فنون مديريت كيفيت در بخش صنايع توليدي، در صنايع ارائه خدمت نيز در بكارگيري مدلها و فنون مديريت و تضمين كيفيت پيشرفتهاي چشمكيري صورت گرفته است. متاسفانه در كشورهاي در حال توسعه نيازهاي اوليه باعث توجه تك بعدي و غير معقول به امر توليد گشته است و باعث كم كاري در بخش كيفيت خدمات در اين كشورها شده است. از اين رو در اين تحقيق بهبود خدمات در صنايع تكنولوژي اطلاعات مورد بررسي قرار گرفته است. در اين ميان روش QFD روش بسيار موثر و كارا براي تحقق مشتري گرايي در سازمان مي باشد كه از نظر سازمانها و شركتهاي پيشرو در داخل كشورمان نيز به عنوان يك روش موثر در جهت برآورده ساختن نيازهاي مشتري شناخته شده و بارها بكار گرفته شده است. برخي ايرادات وارد بر QFD عبارتند از ابهام در نداي مشتري و عدم قطعيت در تعيين مقادير هدف.
در اين تحقيق با ارائه يك مدل تركيبي از “گسترش كاركردهاي كيفيت (QFD) و منطق فازي و برنامه ريزي آرماني، سعي شده تا بر اين نقاط ضعف غلبه شود و گامي در جهت بهبود و توسعه مدلهاي كيفيت در زمينه خدمات برداشته شود تا بتوان در آينده با كارهاي مشابه در اين زمينه، خلاء موجود را كاهش داد.
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات پژوهش
بیان مسئله
هدف تحقیق
نمونه مورد بررسی
سئوالات تحقیق
اهداف تحقیق
فصل دوم: مروری بر ادبیات
مرور ادبیات
گسترش کارکردهای کیفیت(QFD)
منطق فازی
برنامه ریزی آرمانی
فصل سوم: روش تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
محدودیتهای تحقیق
ابزار جمع آوری اطلاعات
روش تحلیل داده ها
مدل ترکیبی QFD، منطق فازی و برنامه­ریزی آرمانی
فصل چهارم: یافته های تحقیق
مقدمه
تشکیل کمیته QFD
شنیدن ندای مشتری
بازبینی خواسته های مشتری
وزن دهی خواسته های مشتری
تبدیل متغیرهای زبانی به اعداد فازی
روش سه مرحله ای QFD
خانه شماره ۱ QFD
خانه شماره ۲ QFD
خانه شماره ۳ QFD
طبقه بندی الزامات عملیات
تعریف متغیرهای تصمیم گیری
تعیین آرمانها و اولویت آنها در تعیین مقادیر هدف
ارائه مدل ترکیبی QFD، منطق فازی و برنامه ریزی آرمانی
فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
مقدمه
نتایج پرسشهای تحقیق و ارائه پیشنهادات
ارائه پیشنهادات جهت تحقیقات آتی
محدودیتهای تحقیق
پیشنهادات به شرکت نمونه
منابع و مأخذ
چکیده لاتین

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت آنلاین

تحقیق استفاده از زنجیره بحرانی در کاهش زمان و هزینه های پروژه های تحقیقاتی، در ۱۶۵ صفحه بهمراه کلیه ضمائم مربوطه.

چكيده:
عدم موفقيت پروژه ها در يك نرخ هشداردهندهاي قرار دارد. ارزيابيهاي كمي نشانگر اينست كه تقريبا ۳۰% پروژه ها قبل از كامل شدن منتفي مي گردند كه اين امر، اتلاف زمان، هزينه و تلاشهاي صرف شده را در بر خواهد داشت. مابقي پروژه ها نيز معمولا يا در تحويل كامل حوزه كاري اوليه (به لحاظ ابعاد كار و كيفيت آن) شكست مي خورند يا ديرتر تحويل مي شوند و يا بودجه هاي آنا از حد تجاوز مي كند. مطابق تحقيقات صورت گرفته، اكثريت قريب به اتفاق پروژه هاي توسعه در مورداهداف زمان وهزينه با گذشتن ۴۰% تا ۲۰۰% از حد پيش بيني شده، شكست مي خورند. اين شكستها ميلياردها دلار را در هر سال صرف خود مي كنند، ضمن اينكه در همه فرهنگها و براي هر نوع از پروژه ها اتفاق مي افتند. تلاشها براي بهبود عملكرد پروژه ها، به دليل ساختاري كه برنامه ريزي و مديريت پروژه سنتي ومتداول دارند، كمتر نتيجه داده است. در سالهاي اخير روشي بر مبناي تئوري محدوديتها ‏‎(TOC)‎‏ توسط دكتر گلدرات ارائه گرديده است كه در آن سعي شده تا ضمن كوتاه شدن زمان اجراي پروژه، ايمني زمان تحويل آن تامين گردد، برنامه ريزي و كنترل پروژه ساده تر شود، مديريت آن تسهيل گردد، رضايتمندي تيم پروژه بالاتر رود و خروجي پروژه با همان منابع افزايش يابد. اين روش نوين كه در برخي از كشورها كاربرد پيدا كرده و تنها چهار سال از عمر آن مي گذرد، به زنجيره بحراني ‏(Critical Chain)‎ مشهور شده است. بكارگيري موفق اين روش به دليل ويژگيهاي خاص آن نيازمند تغيير در سازمان و اجزاي آن مي باشد. اين تحقيق ضمن ارائه روش مذكور، آن را در مورد يك نمونه عملي بكارگرفته است و با بيان نقاط ضعف و قوت آن در عمل، به نحوه و چگونگي تغييرات رفتاري افراد و سازمان پرداخته است.
در تحقيق حاضر همچنين الگوريتمي جهت پياده سازي اين روش پيشنهاد شده است كه استفاده سازمانها از آن مي تواند براي اجراي موفق، كمك شاياني نمايد. عليرغم وجود برخي نقاط ضصف در روش زنجيره بحراني، بكار بستن آن در سازمانهايي كه عمده فعاليتشان بصورت پروژه است، مي تواند آنان را متحول سازد و نويد دهنده دوره جديد و موفقيت آميزي از زندگيشان باشد.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات
مقدمه
سابقه و ضرورت انجام تحقیق
تعریف مسئله و بیان اصلی تحقیق
جنبه جدید بودن و نوآوری طرح
روش تحقیق
نحوه ارائه مطلب و تحقیق
فصل دوم: مبانی و خصوصیات روشهای کنترل پروژه
مقدمه
دروه های گسترش محصولات
تاریخچه کنترل پروژه و روشهای برنامه ریزی
بررسی و ارزیابی روشهای سنتی برنامه ریزی پروژه
تئوری محدودیتها
متدولوژی زنجیره بحرانی
تبدیل یک برنامه ریزی مسیر بحرانی به برنامه ریزی زنجیره بحرانی
مبانی برنامه ریزی پروژه
موفقیت با زنجیره بحرانی
خلاصه زنجیره بحرانی
فصل سوم: نقد و بررسی روش زنجیره بحرانی
تعامل با زمانهای میانگین هر فعالیت
انباشتن بافر
رفع ناسازگاری منابع
سازمان
مشخص نمودن هدف
ساختن شبکه
نرم افزار زنجیره بحرانی
مزایای غیرملموس
مزایای غیر ملموس
نقاط ضعف زنجیره بحرانی
خلاصه
فصل چهارم: تغییر برای پیاده سازی زنجیره بحرانی
مقدمه
مدل پیاده سازی
چشم انداز پایانی
تئوری پیاده سازی
مدل مقاومتی گلدرات
برنامه تغییر
حرکت به جلو
اندازه گیری و کنترل پیاده سازی
خلاصه
فصل پنجم: نتیجه گیری
مقدمه
الگوریتم پیشنهادی جهت پیاده سازی زنجیره بحرانی
توصیف قدمهای الگوریتم
کلیدهای فرهنگی برای پیاده سازی موفق
فصل ششم: پیاده سازی زنجیره بحرانی در پروژه تحقیقاتی ارزیابی بتن های سیستم فاضلاب شهری

فصل هفتم: تحلیل و نتیجه گیری
دستاوردهای پروژه
نتیجه گیری
زمینه هایی برای تحقیقات آتی
فهرست منابع
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت آنلاین

تحقیق رشته مدیریت با موضوع ارزیابی عملکرد به روش ترکیبی AHP،BSC و TOPSIS، در حجم ۱۰۹ صفحه و در قالب فایل pdf.

بخشی از چکیده:
هدف از  اين تحقیق افزايش اثر بخشي و اعتبار BSC از طريق طراحي مدلي جامع جهت كمي سازي BSC  جهت استفاده در سازمان های خدماتی مي باشد، بطوري كه كاستي هاي ناشي از ذهني بودن و توجه گزينشي مديران (ارزيابان) را در ارزيابي شاخص هاي عملكرد كاهش داده و يكپارچه سازي ارزيابي را با لحاظ كردن سهم هر شاخص و هر گروه شاخص BSC در دستیابی به اهداف و استراتژی ها فراهم نماید….با توجه به چهار منظر کارت امتیاز متوازن، در این تحقیق ابتدا زیر معیار ها و شاخص های ارزیابی عملکرد را که در ادبیات مرتبط با ارزیابی عملکرد شرکت ها و سازمان های مختلف استخراج شده به طور خلاصه بیان شده است. سپس ۳۳ زیر معیار متناسب با هر یک از چهار منظر  BSC که با نظر خواهی از خبرگان انتخاب شده آورده شده است. پس از آن اوزان مرتبط با ۴ منظر اصلی BSC و زیر معیار های مرتبط با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) محاسبه شده و در نهایت ، با استفاده از یکی از ابزار های تصمیم گیری چند معیاره (TOPSIS) ، نمایندگی های شرکت مذکور رتبه بندی شده مشخص گردیده است.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
مقدمه
۱-۱)بیان مساله تحقیق
۲-۱)  ضرورت و اهمیت انجام تحقیق (اهمیت نظری-اهمیت کاربردی)
۳-۱)  بیان اهداف تحقیق۴
-۱)  فرضیات یا سؤالات تحقیق ( بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه)
۵-۱) روش تحقیق
۶-۱) جامعه آماری و قلمرو تحقیق (قلمرو مکانی-زمانی-موضوعی)
۷-۱)  روش نمونه گیری-اندازه نمونه
۸-۱) روش و ابزار گردآوری داده ها
۹-۱)  روش تجزیه تحلیل داده ها
۱۰-۱) تعاریف متغیر ها و اصطلاحات تحقیق (نظری-عملیاتی)
فصل دوم
مقدمه
۱-۲) ارزیابی عملکرد
۱-۱-۲) سير تحول ارزيابي عملكرد
۲-۱-۲)  تعاريف ارزیابی عملکرد
۳-۱-۲)  ضرورت و اهميت ارزیابی عملکرد
۴-۱-۲) ابعاد ارزيابي عملكرد
۵-۱-۲) اهداف ارزيابي عملكرد
۶-۱-۲) دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد
۷-۱-۲) فرايند ارزيابي عملکرد
۸-۱-۲) تدوين شاخص ها و ابعاد و محورهاي مربوطه و تعيين واحد سنجش آن ها
۱-۸-۱-۲) تعيين وزن شاخص ها، به لحاظ اهميت آن ها و سقف امتيازات مربوطه
۲-۸-۱-۲) استانداردگذاري و تعيين وضعيت عملکرد مطلوب شاخص ها براي پايان دوره ارزيابي
۳-۸-۱-۲) ابلاغ و اعلان انتظارات و شاخصها به “ارزیابی شونده”
۴-۸-۱-۲) سنجش و اندازه گيري و استخراج نتايج
۹-۱-۲)  الگوهاي ارزیابی عملکرد سازمانها
۱-۹-۱-۲) مدل هاي مبتني بر زمان و هزينه
۲-۹-۱-۲) ترازیابی
۳-۹-۱-۲) خودارزیابی
۱۰-۱-۲) مدل ها و الگوهای نوین ارزیابی عملکرد
۲-۲) روش ارزیابی متوازن  (BSC)
۱-۲-۲) معرفي روش ارزيابي متوازن
۲-۲-۲)  روش ارزیابی متوازن و مدیریت استراتژیک
۳-۲-۲) فرآيند تدوين و اجراي روش ارزيابي متوازن
۴-۲-۲) مزاياي روش ارزيابي متوازن
۵-۲-۲) بعضي از كاستي هاي كارت امتيازي متوازن
۳-۲)  روش تصمیم گیری چند شاخصه
۱-۳-۲) ارزیابی و بررسی مدل های تصمیم گیری چند شاخصه
۲-۳-۲) فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
۱-۲-۳-۲) اصول فرآيند تحليل سلسله مراتبي
۲-۲-۳-۲) مدل فرايند تحليل سلسله مراتبي
۳-۳-۲) روش  TOPSIS
۴-۲)  پیشینه تحقیق
فصل سوم
مقدمه
۱-۳) جمع آوری اطلاعات
۲-۳) شیوه جمع آوری اطلاعات
۳-۳) ) ابزار جمع آوری اطلاعات
۴-۳) روایی و پایایی تحقیق
۵-۳) جامعه آماری
۶-۳) روش تجزیه و تحلیل داده ها
۷-۳) مراحل انجام تحقیق
فصل چهارم
مقدمه

۳-۴) روش تحقیق
۱-۳-۴) تعیین زیر معیار های اولیه
۲-۳-۴) انتخاب زیر معیار های ارزیابی عملکرد متناسب با شرکت مورد مطالعه با استفاده از نظر خبرگان
۳-۳-۴) تکمیل ماتریس مقایسات زوجی معیار ها و زیر معیار ها
۴-۳-۴) تعیین جایگاه هر یک از نمایندگی ها جهت ارزیابی عملکرد و رتبه بندی
فصل پنجم
مقدمه
۱-۵) نتیجه گیری
۲-۵) پیشنهادات اجرایی
۳-۵) پاسخ به سوالات تحقیق
۴-۵) محدودیت های تحقیق
۵-۵) پیشنهاد جهت تحقیقات آتی
منابع داخلی
منابع خارجی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت آنلاین

توضیحات:
پرسشنامه استاندارد انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام، در قالب فایل word و در حجم ۶ صفحه.
پرسشنامه انگیزش شغل هاکمن و اولدهام دارای ۱۵ سوال است و هدف از آن بررسی نگرش های کارکنان در زمینه شغل کنونی آنها در سازمان می باشد. این پرسشنامه که جزو معتبرترین پرسشنامه های سنجش انگیزش شغلی کارکنان است، بر اساس مدل MPS استخراج شده و ترجمه فارسی منبع اصلی است. معیارها، سئوالات مرتبط با هر معیار و نحوه امتیازدهی نیز در این فایل تشریح شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت آنلاین