مطالب منتشر شده در دسته ی "مقاله"

بخشی از متن:
كودكان ناشنوا وكم شنوا گروه متجانسي را تشكيل نمي دهند. اولين دليل آن است كه آنها كودكاني هستند كه تمام ويژگيهاي انفرادي كودكان ديگر رادارا مي باشند. ثانيا نقصي كه دارند نيز جنبه فردي دارد.انها همگي از نوع اختلال شنوايي رنج مي برند. اما درجه شدت اين اختلال وسني كه اختلال در آن رخ داده است، نوع اختلال وعلت آن همگي هر كودك را منحصر به فرد مي سازند.اين تفاوتها همراه باعواملي ديگر معلمان ويژه را با مشكلات تازه اي روبه رو مي سازند.
نكته اي كه در اين جا يادآوري آن از اهميت برخوردار است اين است كه نقص شنوايي بر توانايي هوشي تاثيري ندارد. اما بدون درمانهاي اوليه، اين نقص مي تواند بر رشد هوشي ونحوه ارتباط كودك با خانواده و ديگران تاثير بگذارد.
فهرست مطالب:
ناشنوایی و کم شنوایی
تعاریف
شدت نقص شنوایی
شدت نقص شنوایی وتاثیرات اموزشی آنها 
ارتباط نقص شنوایی وسن
انواع نقایص شنوایی
نقایص شنوایی حس- عصبی
علل نقایص شنوایی
ابتلای مادر به بیماری روبلا
وراثت 
ناراحتیهای دوران بارداری وتولد 
بیماریهای کودکی
میزان شیوع
نیمرخهای رشد 
ویژگیها 
رشد شناختی
رشد زبان
پیشرفت تحصیلی
متغیرهای شش گانه وهمبستگی انها با پیشرفت خواندن دانش آموزان ناشنوا 
سازگاری اجتماعی وشخصی
شناسایی وتشخیص
نقش معلم در کلاس
آزمونهای شنوایی سنجی
ملاحضات آموزشی
محیط یادگیری
آموزشهای اولیه
رشد مهارتهای ارتباطی
مدرسه ابتدایی
مدرسه متوسطه
برنامه های بعد از دبیرستان
مهارتهای ارتباطی
شیوه های ارتباطی
شیوه زبانی-گوشی
شیوه شنیداری
شیوه دستی
تحقیقات انجام شده در شیوه های ارتباطی
مسائل زبان
گروه آموزشی
استفاده از تکنولوژی
وسایل کمک شنوایی
کامپیوتر
پیشرفتهای دیگر تکنولوژیکی
کودکان مبتلا به معلولیتهای چندگانه
دوران بزرگسالی و مسائل مربوط به زندگی
دیدن شنیدن است
هنرهای سایه ای ونمایشی
خلاصه نکات مهم 
مسائل حل نشده 
منابع

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت آنلاین

#

بخشی از مقدمه:
ناتوانيهاي يادگيري مقولة خاص ديگري است كه درحيطة كودكان استثنايي قرار دارد و درصد چشمگيري از كودكان را در بر مي‌گيرد. ناتوانيهاي يادگيري، نارساييهاي يادگيري خاصي است كه در صورت عدم شناسايي آن معمولاً تحقيرها، توهينها، مقايسه‌هاي نابجاي خرد كننده و شكستهاي تحصيلي پي در پي را به بار مي‌آورد. ميليونها كودك در سراسر جهان به اختلالات يادگيري مبتلا هستند. آنان علي‌رغم رشد جسمي،‌ذهني، زباني، اجتماعي، اخلاقي و عاطفي طبيعي هنگامي كه به سنين مدرسه مي‌رسند با مشكلاتي ويژه روبرو مي‌گردند كه عرصه را بر آنها تنگ مي‌كند. اشكال بزرگ اين اختلال آن است كه بر خلاف نابينايي، ناشنوايي، سرآمدي، ناسازگاري و معلوليتهاي جسمي كه تشخيص آن در سنين پيش‌دبستاني به آساني امكانپذير است،‌براحتي نمي‌توان آن را در سنين پيش‌دبستاني تشخيص داد. كودك مبتلا به اختلال يادگيري خود نيز از اين كه نمي‌تواند در انجام تكاليف تحصيلي همانند ديگر همسالانش موفق باشد،‌رنج مي‌برد. او نيز همانند ديگر كودكان تصويري توانا و مثبت از خود ساخته است كه به دليل اين اختلال و رويارويي پي در پي با ناكاميهاي اصلي، فرعي تحصيلي اين تصوير خدشه‌دار مي‌شود واحساس حقارت دروني جايگزين آن مي‌گردد (حاج بابايي و دهقاني، ۱۳۷۲). ….
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: تاریخچه و تعریف و فراوانی
تاریخچه
تعریف اختلالات یادگیری
ناتوانایی در انجام تكالیف مدرسه
عوامل استثنایی
وابسته‌های فیزیولوژیكی
اختلاف درعمل
وابسته‌های روانشناسی
درجه شیوع (فراوانی)
فصل دوم: ویژگیهای افراد دارای ناتوانی‌های یادگیری
ویژگیهای كودكان مبتلا به ناتوانیهای یادگیری
دشواری یادگیری تحصیلی
اختلالات زبانی
اختلالات ادراكی
مشكلات اجتماعی ـ هیجانی (عاطفی)
مشكلات حافظه‌ای
ویژگیهای كودكان مبتلا به ناتوانی در ریاضیات
آشفتگی در ادراك فضایی
اختلال در ادراك بصری و هماهنگی بینایی و حركتی
اختلال در فهم زمان و عدم تشخیص درست جهت
ویژگیهای نوجوان دارای اختلالات یادگیری
فصل سوم: انواع ناتوانیهای یادگیری
ناتوانی در خواندن:‌(دیسلكسی)
ناتوانی در هجی كردن: (دیس آرتوگرافیا)
ناتوانی در نوشتن: (دیس گرافیا)
مشكلات متداول در نوشتن
كج‌نویسی بیش از حد
راست نویسی بیش از حد
پرفشار یا كم فشار نوشتن
ناتوانی در نسخه‌برداری
وضعیت بدن وسر
جدا نویسی و سرهم نویسی
چپ دستی
بد خطی
عدم تناسب اندازه‌یك حرف در كلمه ها
لرزش دست در نوشتن
آیینه‌ نویسی و وارونه نویسی
ناتوانی در حساب كردن (دیسكالكولیا)
ناتوانی یادگیری خواندن
ناتوانی یادگیری نوشتار
ناتوانیهای یادگیری مربوط به ریاضیات
ناتوانیهای یادگیری اجتماعی ـ عاطفی
ناتوانیهای یادگیری ادراكی ـ حركتی
مشكلات در سخن گفتن
تأخیر در تكلم
آنارنی یا مشكلات در ساختن كلمه
لكنت زبان
ناتوانی در باز پدید آوری هجا‌ها
مشكلات در نوشتن
نارسانویسی
چپ‌دستی
مشكلات در توانائیهای بیناییی و شنوایی
كوری كلمه
آگنوزیای شنوایی
مشكلات در خواندن
ناتوانی در ریاضیات
فصل چهارم: علل ناتوانیهای یادگیری
علل ناتوانیهای یادگیری
عوامل آموزشی
عوامل محیطی
تغذیه
بهداشت
سلامتی
تحریك حسی
تحریك زبانی
رشد اجتماعی و عاطفی
عوامل روانی
عوامل فیزیولوژیكی
عوامل ژنتیكی
عوامل بیوشیمیایی
نتیجه‌گیری
فصل پنجم: تشخیص و ارزیابی ناتوانیهای یادگیری
تعریف تشخیص
مراحل تشخیص ناتوانیهای یادگیری
آیا كودك واقعاً ناتوانی یادگیری دارد
سنجش میزان تلاش و پیشرفت
تجزیه و تحلیل یادگیری كودك
كشف مانع فراگیری
مقابله و تفسیر داده‌ها و تنظیم پیش‌فرضهای تشخیص
تهیه و تنظیم یك طرح آموزشی بر اساس پیش‌فرض
الگوهای تشخیص
الگوی توانایی
الگوی مهارتی
شیوه‌های ارزیابی
پیشینه كاوی
مشاهده بالینی
آزمونهای غیررسمی
آزمونهای میزان شده رسمی
فصل ششم: برنامه‌ها و خدمات آموزشی
كودكان مبتلا به ناتوانیهای یادگیری
برنامه آموزشی كودكان مبتلا به ناتوانیهای یادگیری
آموزش انفرادی و كلاسی به دلایلی متفاوتند
توصیه‌هایی برای رفع مشكلات خواندن و هجی كردن
توصیه‌هایی برای رفع مشكلات نوشتن
توصیه‌هایی برای رفع مشكلات حساب كردن
توصیه‌هایی برای رفع مشكلات نارسایی توجه
توصیه‌های كلی آموزشی
والدین چه اقدام‌هایی باید انجام دهند
فصل هفتم: درمان ناتوانیهای یادگیری
درمان از نگرش ادراكی- حركتی
هماهنگی چشم دوست
تشخیص شكل در زمینه
ثبات شكل
موقعیت در فضا
ارتباط فاصله‌ای: بین اشكال و الگوها
درمان از شیوه‌های رفتاری
منابع و مآخذ
نتیجه گیری

– ناتوانی در خواندن
– ناتوانی در نوشتن
– ناتوانی در حساب كردن
– ناتوانی درهجی‌كردن

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت آنلاین

#

بخشی از متن:
در سال ۱۹۲۳، دانشمند آلماني Mattias Pier كه براي شركت BASF كارمي كرد، طرحي را جهت توليد متانول از گاز سنتز (مخلوطي از اكسيدهاي كربن و هيدروژن كه از زغال به دست مي آمد و در سنتز آمونياك نيز كاربرد دارد) ارائه كرد. كه در آن از كاتاليست روي- كرم استفاده مي شد و شرايط سختي از نظر فشاري (۱۰۰۰ الي۳۰۰  اتمسفر) و دما (بالاي ۴۰۰ درجه سانتیگراد) داشت. توليد مدرن متانول هم اكنون توسط كاتاليست هايي که امكان استفاده از شرايط دمايي كمتر را دارند، ممكن است.
فهرست مطالب:
فصل اول: متانول، خواص و روشهای توليد
۱-۱- تاريخچه
۱- ۲- خصوصيات فيزيكي (Physical properties)
۱-۳-  واكنشهاي شيميايي
۱-۴- توليد صنعتي و فرآيند آن
۱-۵- ماده خام
۱-۵-۱- گاز طبيعي
۱-۵-۲- باقيمانده هاي نفتي
۱-۵-۳- نفتا
۱-۵-۴- ذغال سنگ
۱-۶- كاتاليست
۱-۷- توليد در مقياس تجاري
۱-۸- واكنشهاي جانبي
۱-۹- خالص سازي
۱-۱۰-كاربردهاي متانول
۱-۱۰-۱-۱- توليد اسيد استيك
۱-۱۰-۱-۲- كاربرد اسيد استيك در صنايع
۱-۱۰-۲- توليد وينيل استات
۱-۱۰-۳- فرمالدئيد
۱-۱۰-۴- اتيلن گليكول
۱-۱۰-۵- متيل آمين
۱-۱۰-۶- دي متيل اتر
۱-۱۰-۷- تركيبات كلرومتان
۱-۱۰-۸- متيل ترشري بوتيل الكل (MTBE)
۱-۱۰-۹- كاربرد متانول در مخلوط با بنزين
فصل دوم: سينتيك و مكانيسم و استوکیومتری
۲-۱-اصول واکنشهاي کاتاليستي
۲-۱-۱-مراحل مستقل در واکنشهاي کاتاليستي
۲-۱-۲-سينيتيک ومکانيسم واکنشهاي کاتاليستي
۲-۱-۳-اهميت جذب سطحي در واکنشهاي کاتاليستي هتروژن
۲-۱-۴- بررسي سينتيکي
۲-۱-۵- مکانيسم واکنشهاي کاتاليستي هتروژن فاز گاز
۲-۱-۵-۱- مکانيسم Langmuir- Hinshelwood (1421)
۲-۱-۵-۲- مکانيسم Eley -Rideal
۲-۲- ترموديناميك و سينتيك سنتز فشار پائين متانول
۲-۱-۱- مقدمه
۲-۱-۲- استوكيومتري و ترموديناميك
۲-۱-۳- سينتيك و مكانيسم
Klier
Graff
Skrzypek
۲-۱-۴- مكانيسم
فصل سوم: شبيه سازي واكنش كاتاليستي هتروژني توسط Hysys
۳-۱- مدل سینتیکی
۳-۲- مراحل شبيه سازي رآكتور در Hysys
۳-۳- نتايج حاصله از شبيه سازي
منابع و ماخذ

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت آنلاین

#

مقدمه:
امروزه با توسعه روز افزون صنعت نيروگاه و توليد برق و با توجه به اين نكته كه اكثريت دانشجويان مهندسي و… و يا حتي فارغ التحصيلان در اين رشته ها موفق به بازديد كاملي از نيروگاه و سيستم كاري و نحوه عملكرد سيستمهاي موجود در نيروگاه نشده اند، و با توجه به سابقه كاري كه من در نيروگاه جنوب اصفهان در زمينه نصب تجهيزات مكانيكي و غيره داشته ام، لازم دانسته ام كه براي اشنا كردن دانشجوياني كه علاقه به نيروگاه و سيستم عملكرد آن دارند، اطلاعات و تصاويري را جمع آوري نموده و در قالب اين پروژه (كه معرفي و بررسي بخشهاي مختلف نيروگاه گازي است.) ارايه دهم. كه من گرد آوري اين مطالب را در قالب ۱۰ فصل بيان نموده كه فصل اول آن را با بيان كدهاي شناسايي آغازكرده كه در فصلهاي بعدي اگر از اين كدها استفاده شده بود، نا مفهوم نباشد. در فصل دوم تشريحي كلي نيروگاه از نوع پيكر بندي، جا نمايي، سوخت و … را بيان كرده و در فصل سوم اطلاعاتي عمومي در مورد قطعات توربين گاز و ابعاد و وزن و … را بيان كرده ام و در فصل چهارم توربين گاز، نحوه هوادهي، احتراق و … را تشريح كرده و در ادامه در فصل پنجم سامانه هاي مختلف از قبيل هواي ورودي آتش نشاني سوخت گاز ،گازوييل و … را بيان نموده كه براي خواننده قابل فهم باشد كه اين هوا چه طور وارد، چگونه احتراق صورت گرفته و چه مراحلي بايستي انجام شود تا برق توليد شود و در فصل ششم نحوه كنترل دماي توربين را شرح مي دهيم و در فصل هفتم مجراي هواي ورودي، سرعت، عايق صدا و نحوه تميز كاري و … را تشريح كرده و در فصل هشتم سيستم خروجي گازهاي حاصل از احتراق (مجراي واگراي اگزوز ) و … را توضيح داده و در فصل نهم انواع ابزارهاي عمومي و تخصصي را بيان كرده كه بيشتر در زمينه تعميرات از اين ابزار آلات استفاده مي شود و در فصل دهم منابعي كه من توانستم به آنها دسترسي پيدا كنم و بتوانم اين مطالب را گرد هم آورم، بيان نموده ام كه در پايان هدف و نتيجه اي كه من از اين پروژه داشتم كه سعي خود را مي كنم تا به آن هدف نزديك شوم؛ اين است كه دانشجويان و … با آشنايي و استفاده از اين پروژه بتواند ابهامات خود را در زمينه، حداقل آشنايي با نيروگاه گازي و نحوه عملكرد آن بر طرف كند كه در هنگام حضور در نيروگاه حتي مرتبه اول داراي پيش زمينه اي بوده باشند.
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: کد شناسایی KKS
ساختار شناسایی کننده ها
استفاده از شناسایی کننده ها
فصل دوم: تشریح کلی نیروگاه گازی
پیکر بندی نیروگاه
جانمایی نیروگاه
اصول طراحی
پیکربندی سیستم های الکتریکی
مشخصات سوخت
حفاظت از محیط زیست
فصل سوم: اطلاعات عمومی در مورد قطعات توربین گازی
مقدمه
مواد و جنس قطعات توربین گازی
ابعاد و وزن قطعات توربین گازی
فصل چهارم: توربین گازی V94.2
مقدمه ای بر توربین گازی
اصول طراحی توربین گازی V94.2 به طور کلی
محفظه احتراق
کمپرسور
دیفیوزر
یاتاقان ها
گرداننده
فصل پنجم: سامانه های توربین گازی V94.2
سامانه هوای ورودی
سمانه Blow Off
سامانه Co2
سامانه آتش نشانی
سامانه سوخت گاز
سمانه سوخت گازوئیل
سامانه جرقه زدن
سمانه روغن بالابر
سامانه خنک سازی توربین گازی
فصل ششم: کنترل دمای توربین گازی
فلسفه کنترل دمای GT
فصل هفتم: مجرای ورودی هوا در نیروگاه گازی
شرح سامانه
سرعت عبور هوا
عایق صدا
سامانه ضد یخ
سامانه تمیز کردن خودکار فیلتر ها
فصل هشتم: مجرای واگذاری اگزوز
شرح سامانه
قسمت های اصلی و وظیفه هر یک
دودکش
ساختار فلزی پایه دودکش
اتصال قابل انعطاف
دایورتر
صفحه مسدود کننده
فصل نهم: ابزار و ابزار مخصوص تعمیرات
ابزار استاندارد
تجهیزات معمولی
تجهیزات مخصوص
ابزار مخصوص
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت آنلاین

#